Blog

  • Home / AI / PLLuM jako pierwszy…
PLLuM pierwszy Polski model językowy AI

PLLuM jako pierwszy Polski model językowy

W dobie dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych, Polska staje na progu przełomowego osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego. Projekt PLLuM (Polish Large Language Universal Model), realizowany przez konsorcjum sześciu wiodących polskich jednostek naukowych, ma na celu stworzenie pierwszego polskiego otwartego wielkiego modelu językowego, wytrenowanego głównie na treściach polskojęzycznych. Inicjatywa ta, wspierana przez Politechnikę Wrocławską (lidera konsorcjum), Państwowy Instytut Badawczy NASK, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Slawistyki PAN, stanowi odpowiedź na globalne trendy w dziedzinie AI, jednocześnie podkreślając potrzebę rozwijania narzędzi skoncentrowanych na polskim języku i kulturze.

Dlaczego PLLuM jest tak ważny?

Współczesne modele językowe, takie jak ChatGPT czy Google Bard, choć imponujące swoimi możliwościami, posiadają istotne ograniczenia, zwłaszcza gdy chodzi o języki inne niż angielski. Ich efektywność w przetwarzaniu polskiego tekstu jest ograniczona, co wynika z niewystarczającej reprezentacji polskojęzycznych danych w procesie trenowania. PLLuM, będąc w większości wytrenowanym na polskich treściach, ma za zadanie zmniejszyć tę lukę, oferując narzędzie o znacznie wyższej precyzji i efektywności.

Innowacyjność i otwartość PLLuM

Jednym z kluczowych aspektów projektu jest jego otwartość i dostępność. W przeciwieństwie do płatnych i zamkniętych modeli, PLLuM będzie dostępny na otwartoźródłowej licencji, co umożliwi nie tylko szeroki dostęp do technologii, ale także jej modyfikację i rozwój przez społeczność naukową oraz przedsiębiorców. Taka transparentność i możliwość współpracy są niezbędne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą wspierać rozwój nauki, gospodarki, a także małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Wpływ na polską naukę i gospodarkę

PLLuM nie tylko zwiększy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku technologicznym, ale także stymuluje rozwój naukowy w obszarze AI i przetwarzania języka naturalnego. Dostęp do modelu trenowanego na bogatych i reprezentatywnych zbiorach języka polskiego otwiera nowe możliwości badawcze, zarówno w zakresie rozwoju AI, jak i w dziedzinie lingwistyki. Ponadto, projekt ma na celu promowanie dobrych praktyk etycznych i odpowiedzialnego rozwoju technologii sztucznej inteligencji, co jest niezwykle ważne w kontekście globalnych dyskusji na temat wpływu AI na społeczeństwo.

Znaczenie dla polskiego społeczeństwa

PLLuM ma ambicję służyć nie tylko naukowcom i przedsiębiorcom, ale przede wszystkim całemu polskiemu społeczeństwu. Opracowywany na jego bazie inteligentny asystent ma zwiększyć dostępność usług publicznych, ułatwiając komunikację z urzędami i instytucjami. Taka inicjatywa ma szczególne znaczenie dla osób wykluczonych cyfrowo, dla których nowoczesne technologie często stanowią barierę nie do pokonania.

Podsumowanie

Projekt PLLuM jest wyrazem dążenia Polski do zajęcia czołowej pozycji w dziedzinie sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego. Poprzez skupienie się na polskim języku i kulturze, inicjatywa ta nie tylko przyczyni się do rozwoju technologicznego kraju, ale także pomoże w promowaniu polskiej nauki, sztuki, historii i gospodarki na arenie międzynarodowej. W obliczu globalnych wyzwań, jakie stawia przed nami szybko rozwijająca się technologia, projekty takie jak PLLuM pokazują, że odpowiedzialny i świadomy rozwój AI może przynieść korzyści dla całego społeczeństwa.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *